Noslēdzies kanalizācijas tīklu izbūves projekts Kārsavas pilsētā

0 Shares

2021. gadā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” sāka realizēt projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2. kārta”  Nr.5.3.1.0/17/I/022. 

Būvniecības darbus veica SIA “Rubate”, būvdarbus uzraudzīja Imants Akmentiņš un autoruzraudzības pakalpojumus sniedza SIA “ Inženierprojekti videi”.

Projekta rezultātā tika izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un jauni kanalizācijas ārējie inženiertīkli Lauku, Malnavas, Avotu ielās un Sporta ielā no Smilšu ielas līdz Telegrāfa ielai 1797 metru garumā, izveidoti 43 jauni pieslēgumi un pieslēgti 119 iedzīvotāji.

Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2. kārta”  Nr.5.3.1.0/17/I/022., tika realizēts izmantojot Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, kā arī Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” līdzfinansējums.

22.12.2023

0 Shares

Izmantojiet iespēju pieslēgties pilsētas centralizētajai kanalizācijai

0 Shares

2021. gadā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” realizēja projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2. kārta”  Nr.5.3.1.0/17/I/022. Uzņēmumam tika pagarināts projekta ieviešanas laiks un līdz decembra beigām ir jāpieslēdz 179 iedzīvotāji  pilsētas kanalizācijas tīkliem.

Oktobrī  paplašinātajai sadzīves kanalizācijas sistēmai ir pieslēgti 119 iedzīvotāji un noslēgti pakalpojuma līgumi.

SIA  “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” aicina Lauku ielas, Malnavas ielas, Sporta ielas no Smilšu ielas līdz Telegrāfa ielai un Avotu ielas iedzīvotājus, izmantot piedāvāto iespēju un pieslēgties centralizētajam kanalizācijas pakalpojumam.

16.11.2023.

0 Shares

Aicinām pieslēgties pilsētas centralizētajai kanalizācijai

0 Shares

2021. gadā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” realizēja projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2. kārta”  Nr.5.3.1.0/17/I/022. Uzņēmumam tika pagarināts projekta ieviešanas laiks un līdz decembra beigām ir jāpieslēdz 179 iedzīvotāji  pilsētas kanalizācijas tīkliem.

Septembrī  paplašinātajai sadzīves kanalizācijas sistēmai ir pieslēgti 118 iedzīvotāji un noslēgti pakalpojuma līgumi.

Vairākiem īpašniekiem SIA “Kārsavas namsaimnieks” ir izstrādājis un iesniedzis kanalizācijas pievada izbūves tāmes un izsniedzis tehniskos noteikumus, kā arī tiek plānoti būvdarbi vairākās mājsaimniecībās, kamēr ļaus to darīt laika apstākļi.

Pēdējais brīdis iedzīvotājiem (nekustamā īpašuma īpašniekiem) iesniegt iesniegumus par pieslēgšanos centralizētai pilsētas kanalizācijai. Iesniegumi par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijai ir pieejami elektroniski – http://karsavasnamsaimnieks.lv/veidlapas/, kā arī var aizpildīt brīvā formā un iesniegt SIA “Kārsavas naimsaimnieks”. Saskaņā ar Jūsu pieteikumu, uzņēmums izsniegs tehniskos noteikumus un sastādīs pieslēguma izbūves tāmi.

SIA  “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” aicina Lauku ielas, Malnavas ielas, Sporta ielas no Smilšu ielas līdz Telegrāfa ielai un Avotu ielas iedzīvotājus, izmantot piedāvāto iespēju un pieslēgties centralizētajam kanalizācijas pakalpojumam, izmantojot Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu. Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai var izlasīt 2021. gada 23. septembra Ludzas novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 10/2021, kuri publicēti Latvijas vēstnesī – http://karsavasnamsaimnieks.lv/wp-content/uploads/2022/04/Saisto%C5%A1ie-Udens-kanaliz%C4%8Dijas-piesl%C4%93g%C5%A1ana.pdf

23.10.2023

0 Shares

Aicinām pieslēgties pilsētas centralizētajai kanalizācijai

0 Shares

2021. gadā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” realizēja projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2. kārta”  Nr.5.3.1.0/17/I/022. Uzņēmumam līdz septembra vidum ir jāpieslēdz 179 iedzīvotāji  pilsētas kanalizācijas tīkliem.

Uz šodienu paplašinātajai sadzīves kanalizācijas sistēmai ir pieslēgti 107 iedzīvotāji un noslēgti pakalpojuma līgumi.

Vairākiem īpašniekiem SIA “Kārsavas namsaimnieks” ir izstrādājis un iesniedzis kanalizācijas pievada izbūves tāmes un izsniedzis tehniskos noteikumus, kā arī tiek plānoti būvdarbi vairākās mājsaimniecībās.

Iedzīvotājiem (nekustamā īpašuma īpašniekiem) iesniegumi par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijai ir pieejami elektroniski – http://karsavasnamsaimnieks.lv/veidlapas/, kā arī var aizpildīt brīvā formā un iesniegt SIA “Kārsavas naimsaimnieks”. Saskaņā ar Jūsu pieteikumu, uzņēmums izsniegs tehniskos noteikumus un sastādīs pieslēguma izbūves tāmi. SIA  “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” aicina Lauku ielas, Malnavas ielas, Sporta ielas no Smilšu ielas līdz Telegrāfa ielai un Avotu ielas iedzīvotājus, izmantot piedāvāto iespēju un pieslēgties centralizētajam kanalizācijas pakalpojumam, izmantojot Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu. Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai var izlasīt 2021. gada 23. septembra Ludzas novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 10/2021, kuri publicēti Latvijas vēstnesī – http://karsavasnamsaimnieks.lv/wp-content/uploads/2022/04/Saisto%C5%A1ie-Udens-kanaliz%C4%8Dijas-piesl%C4%93g%C5%A1ana.pdf

25.07.2023.

0 Shares

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju pieslēgties pilsētas centralizētajai kanalizācijai

0 Shares

2021. gadā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” realizēja projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2. kārta”  Nr.5.3.1.0/17/I/022. 

Aprīļa beigās paplašinātajai sadzīves kanalizācijas sistēmai ir pieslēgti 93 iedzīvotāji un noslēgti pakalpojuma līgumi.

Vairākiem īpašniekiem SIA “Kārsavas namsaimnieks” ir izstrādājis un iesniedzis kanalizācijas pievada izbūves tāmes un izsniedzis tehniskos noteikumus, kā arī tiek plānoti būvdarbi atsevišķās mājsaimniecībās.

Iedzīvotājiem iesniegumi par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijai ir pieejami elektroniski – http://karsavasnamsaimnieks.lv/veidlapas/, kā arī var aizpildīt brīvā formā un iesniegt SIA “Kārsavas naimsaimnieks”.

SIA  “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” aicina Lauku ielas, Malnavas ielas, Sporta ielas no Smilšu ielas līdz Telegrāfa ielai un Avotu ielas iedzīvotājus, izmantot piedāvāto iespēju un pieslēgties centralizētajam kanalizācijas pakalpojumam, izmantojot Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu. Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai var izlasīt 2021. gada 23. septembra Ludzas novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 10/2021, kuri publicēti Latvijas vēstnesī – http://karsavasnamsaimnieks.lv/wp-content/uploads/2022/04/Saisto%C5%A1ie-Udens-kanaliz%C4%8Dijas-piesl%C4%93g%C5%A1ana.pdf

22.05.2023

0 Shares