Par mums

Gādājam par kārsaviešu labsajūtu, veselību un drošību. Iegūstam ūdeni no zemes dzīlēm, veicam tā apstrādi un piegādājam to Jums. Nodrošinām notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Ražojam situmenerģiju un piegādājam to patērētājiem. Apsaimniekojam daudzdzīvokļu mājas, gādājam par to inženierkomunikācijām un  vizuāli tehnisko stāvokli. Rūpējamies par sakoptu un labiekārtotu pilstētvidi.

0 Shares