Tarifi

Ūdensapgādes tarifs par 1 m31,03 EUR (bez PVN)

Kanalizācijas tarifs par 1 m31,47 EUR (bez PVN)

Siltumenerģijas tarifs par 1 MWh – 73,80 EUR (bez PVN)

0 Shares