Tarifi

Ūdensapgādes tarifs par 1 m31,13 EUR (bez PVN)

Kanalizācijas tarifs par 1 m32,83 EUR (bez PVN)

Siltumenerģijas tarifs par 1 MWh – 73,46 EUR (bez PVN)

0 Shares