Iepirkumi

Saimnieciskās kanalizācijas izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Šosejas ielā 1a, Kārsavā

Šosejas 1a NAI būvprojekts pieejams šeit: https://files.inbox.eu/share/53df9e848278fd7c7e07634d90c77c386ab8aec1


Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā

Izmaiņu būvprojekts: https://files.inbox.eu/domain/ticket/7e290e23063ec01b58f2bb60b98aa046b486b54e/Nolikuma-piel.2_Izmai-u-b-vprojekts.7z


Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā


Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Kārsavā – grozījumu veikšana būvprojektā, būvniecības darbi un autoruzraudzība


Jauna savienojošā siltumtrašu posma izbūve Kārsavā

0 Shares