Iepirkumi

Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā

Izmaiņu būvprojekts: https://files.inbox.eu/domain/ticket/7e290e23063ec01b58f2bb60b98aa046b486b54e/Nolikuma-piel.2_Izmai-u-b-vprojekts.7z

Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā

Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Kārsavā – grozījumu veikšana būvprojektā, būvniecības darbi un autoruzraudzība

Jauna savienojošā siltumtrašu posma izbūve Kārsavā

0 Shares