Iepirkumi

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Skolas un Vienības ielu, Kārsavā, Ludzas novadā iekšpagalmu piebraucamo ceļu atjaunošana

Izsludināšanas datus: 30.08.2023.

Identifikācijas numurs: KN2023/1

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.09.2023. plkst.14:00

Dokumenti pieejami šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107749


Saimnieciskās kanalizācijas izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Šosejas ielā 1a, Kārsavā

Šosejas 1a NAI būvprojekts pieejams šeit: https://files.inbox.eu/share/53df9e848278fd7c7e07634d90c77c386ab8aec1


Katlu mājas izbūves pabeigšana Kārsavā

Izmaiņu būvprojekts: https://files.inbox.eu/domain/ticket/7e290e23063ec01b58f2bb60b98aa046b486b54e/Nolikuma-piel.2_Izmai-u-b-vprojekts.7z


Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā


Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Kārsavā – grozījumu veikšana būvprojektā, būvniecības darbi un autoruzraudzība


Jauna savienojošā siltumtrašu posma izbūve Kārsavā

0 Shares