Rekvizīti

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS’’

Reģistrācijas numurs: 56803002941

Juridiskā adrese: Teātra iela 3, Kārsava, LV – 5717

Faktiskā adrese: Teātra iela 3, Kārsava, LV – 5717

Tālrunis: 65707166;

E – pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv

AS „Swedbank” norēķinu konts: LV39HABA0551020345647; kods: HABALV22

AS “Citadele banka” norēķinu konts: LV68PARX0012841000001; kods: PARXLV22

Paraksttiesīgā persona: Valdes loceklis Juris Vorkalis

0 Shares