Decentralizētā kanalizācija

Līdz 2021. gada 31. decembrim ikvienai Kārsavas pilsētas, Malnavas, Salnavas, Mežvidu, Otro Mežvidu, Goliševas, Mērdzens, Pudinavas ciemu mājsaimniecībai, kas nav pieslēgta centrālajai notekūdeņu sistēmai, ir jābūt reģistrētai Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.

 

 Iesnieguma veidlapa DKS reģistrēšanaiLEJUPIELĀDĒT
Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību nosaka:

 

Šeit ir pieejams rīks kā noteikt Jums vispiemērotāko notekūdeņu attīrīšanas risinājumu: https://www.villagewaters.eu/Information_Tool_972#4|4|1|3|6.2;5||1-100|55-310|2|0|0|lv
 

0 Shares