No 2024.gada 22.janvāra Kārsavā jauns centralizētās siltumapgādes tarifs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” informē, ka ar 2024. gada 22. janvāri stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa):
• Siltumenerģijas ražošanas tarifs – 48,90 EUR/MWh;
• Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs – 21,70 EUR/MWh;
• Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 2,86 EUR/MWh;
• Siltumenerģijas gala tarifs – 73,46 EUR/MWh.

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023. gada 21. decembra lēmumu Nr. 155 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” varat iepazīties https://likumi.lv/ta/id/348633

0 Shares