Saņemtie un veiktie ziedojumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” nav saņēmusi un veikusi ziedojumus (dāvinājumus).

0 Shares