Īpašuma struktūra

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” ir Ludzas novada pašvaldības 100% kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.

0 Shares