Iemaksas valsts budžetā

Nodokļu veids

2017

2018

2019

2020

2021

IIN

(Iedzīvotāju ienākuma nodoklis)

31 892,00 €

27 235,00 €

31 574,00 €

24 842,07 €

22 361,65 €

VSAOI

(Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)

76 613,00 €

82 012,00 €

91 757,00 €

83 377,15 €

84 093,80 €

DRN

(Dabas resursu nodoklis)

3 644,00 €

3 774,00 €

3 982,00 €

3 044,06 €

3 062,73 €

NĪN

(Nekustamā īpašuma nodoklis)

7,00 €

7,00 €

7,00 €

3,86 €

3,86 €

URN

(Uzņēmējdarbības riska nodeva)

181,00 €

176,00 €

176,00 €

162,36 €

153,10 €

UIN

(Uzņēmuma ienākuma nodoklis)

79,00 €

196,00 €

PVN

(Pievienotās vērtības nodoklis)

95 581,00 €

92 582,00 €

95 991,00 €

473 467,60 €

158 320,13 €

Kopā

207 918,00 €

205 786,00 €

223 487,00 €

584 976,10 €

268 191,27 €

0 Shares