Iemaksas valsts budžetā

Nodokļu veids

2015

2016

2017

2018

2019

IIN

(Iedzīvotāju ienākuma nodoklis)

26 057,00 €

28 109,00 €

31 892,00 €

27 235,00 €

31 574,00 €

VSAOI

(Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)

67 661,00 €

76 316,00 €

76 613,00 €

82 012,00 €

91 757,00 €

DRN

(Dabas resursu nodoklis)

1 652,00 €

2 596,00 €

3 644,00 €

3 774,00 €

3 982,00 €

NĪN

(Nekustamā īpašuma nodoklis)

909,00 €

855,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

URN

(Uzņēmējdarbības riska nodeva)

169,00 €

176,00 €

181,00 €

176,00 €

176,00 €

UIN

(Uzņēmuma ienākuma nodoklis)

PVN

(Pievienotās vērtības nodoklis)

66 062,00 €

74 501,00 €

95 581,00 €

92 582,00 €

95 991,00 €

Kopā

162 510,00 €

182 553,00 €

207 918,00 €

205 786,00 €

223 487,00 €

0 Shares