Iemaksas valsts budžetā

Nodokļu veids 2018 2019 2020 2021 2022
IIN

(Iedzīvotāju ienākuma nodoklis)

27 229,00 € 31 064,00 € 24 842,00 € 22 362,00 € 25 026,00 €
VSAOI

(Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)

82 013,00 € 91 757,00 € 83 377,00 € 84 093,80 € 89 152,00 €
DRN

(Dabas resursu nodoklis)

3 775,00 € 4 034,00€ 3 044,00 € 3 062,73 € 3 453,00 €
NĪN

(Nekustamā īpašuma nodoklis)

7,00 € 7,00 € 4,00 € 4,00 € 185,00 €
URN

(Uzņēmējdarbības riska nodeva)

176,00 € 176,00 € 164,00 € 153,10 € 152,00 €
UIN

(Uzņēmuma ienākuma nodoklis)

79,00 € 196,00 € 263,00 €
PVN

(Pievienotās vērtības nodoklis)

65 354,00 € 69 620,00 € 83 862,00 € 60 296,00 € 72 018,00 €
Kopā 178 554,00 € 196 658,00 € 195 372,00 € 170 209,00 € 190 249,00 €
0 Shares