Aktuālā informācija par siltumtrases izbūvi Kārsavas pilsētā

Starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”  2018.gada 23.martā tika noslēgts līgums par Eiropas Savienība fonda projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/066 “Efektīvas pārvaldes sistēmas izbūve Kārsavā” īstenošanu. Projekta mērķis ir uzbūvēt siltumtrasi, kas atbilsts mūsdienu prasībām un kas savienos jauno katlu māju Telegrāfa ielā 37 ar Skolas un Kļavu ielas apkures lokiem. Šā projekta rezultātā tiks uzlabota siltumenerģijas ražošanas avotu efektivitāte Kārsavas pilsētā.

Iepirkumu procedūrai “Jauna savienojošā siltumtrašu posma izbūve Kārsavā” bija izsludināts otrais iepirkuma posms – saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēle ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2018.gada 05.jūnijam, kur pretendentu pieteikumi līdz minētajam datumam netika iesniegti līdz ar to tika pārtraukta iepirkuma procedūra.

Sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir sagatavots un saskaņots iepirkumu plāns, kā rezultātā tiek gatavota jauna iepirkuma procedūra. Pēc Iepirkumu procedūras izsludināšanas tiks slēgts līgums par siltumtrases būvniecības darbiem.

0 Shares