Kārsavā izbūvēta jauna siltumtrase

Izmantojot Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”realizēja projektu “Efektīvas pārvades sistēmas izbūve Kārsavā”  Nr.4.3.1.0/17/A/066.

Projekta ietvaros tika izbūvēta mūsdienīga siltumtrase, kas perspektīvā savienos Jauno katlu māju Telegrāfa ielā 37 ar Skolas un Kļavu ielas apkures lokiem. Savienojošā siltumtrase šķērso vairākus pašvaldības īpašumus un izbūvētais posma garums ir 1319,45 metri.

Būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbus objektā veica SIA “HEKTORS” no Jēkabpils. Būvuzraudzību objektā veica būvuzraugi no SIA „BaltLine Globe”.

Projekta kopējās izmaksas ir 450620,00 EUR. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 40% no attiecināmajām izmaksām un SIA “Kārsavas namsaimnieks” aizņēmums Valsts kasē ar Kārsavas novada pašvaldības galvojumu 241025,00 EUR  apmērā.


Juris Vorkalis
SIA “Kārsavas namsaimnieks”
valdes loceklis

0 Shares

Leave a Reply