Tiek izsolīts dzīvoklis Skolas ielā 3B, Kārsavā

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Aivaram Pokrovskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Skolas iela 3B – 19, Kārsava, Ludzas nov., kadastra numurs 6809 900 0521. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 19 ar kopējo platību 37,75 m2 un 3775/126440 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 6809 003 0011).

Piedzinējs: SIA KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS, jur. adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 2800,00EUR. Izsoles solis: 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, līdz 2021. gada 30. decembrim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 280,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums un laiks – 2021. gada 10. decembris plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022. gada 10. janvāris plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

0 Shares
Posted on Categories Izsoles

Leave a Reply