Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju pieslēgties pilsētas centralizētajai kanalizācijai

2021. gadā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” realizēja projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2. kārta”  Nr.5.3.1.0/17/I/022. Projekta rezultāti vēl nav sasniegti, tāpēc SIA  “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” aicina Lauku ielas, Malnavas ielas, Sporta ielas no Smilšu ielas līdz Telegrāfa ielai un Avotu ielas iedzīvotājus, izmantot piedāvāto iespēju un pieslēgties centralizētajam kanalizācijas pakalpojumam, kā arī izmantot Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Šobrīd paplašinātajai sadzīves kanalizācijas sistēmai ir pieslēgti 31 nekustamie īpašumi un noslēgti pakalpojuma līgumi, kā arī ir saņemti vairāku iedzīvotāju iesniegumi, kuri plāno pieslēgties paplašinātajai sadzīves kanalizācijas sistēmai un ir izsniegti tehniskie noteikumi.

SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
valdes loceklis Juris Vorkalis

25.10.2022

0 Shares