No 2024.gada 22.janvāra Kārsavā jauns centralizētās siltumapgādes tarifs

0 Shares

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” informē, ka ar 2024. gada 22. janvāri stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa):
• Siltumenerģijas ražošanas tarifs – 48,90 EUR/MWh;
• Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs – 21,70 EUR/MWh;
• Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 2,86 EUR/MWh;
• Siltumenerģijas gala tarifs – 73,46 EUR/MWh.

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023. gada 21. decembra lēmumu Nr. 155 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” varat iepazīties https://likumi.lv/ta/id/348633

0 Shares

Noslēdzies kanalizācijas tīklu izbūves projekts Kārsavas pilsētā

0 Shares

2021. gadā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” sāka realizēt projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2. kārta”  Nr.5.3.1.0/17/I/022. 

Būvniecības darbus veica SIA “Rubate”, būvdarbus uzraudzīja Imants Akmentiņš un autoruzraudzības pakalpojumus sniedza SIA “ Inženierprojekti videi”.

Projekta rezultātā tika izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un jauni kanalizācijas ārējie inženiertīkli Lauku, Malnavas, Avotu ielās un Sporta ielā no Smilšu ielas līdz Telegrāfa ielai 1797 metru garumā, izveidoti 43 jauni pieslēgumi un pieslēgti 119 iedzīvotāji.

Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2. kārta”  Nr.5.3.1.0/17/I/022., tika realizēts izmantojot Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, kā arī Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” līdzfinansējums.

22.12.2023

0 Shares