Informācija par ūdensapgādes pārtraukumu 15.11.2023.

0 Shares

SIA „Kārsavas namsaimnieks” informē, ka sakarā ar Teātra ielas projektā plānoto centrālā ūdensvada pieslēgumu rīt, 15.11.2023., no plkst.08:20 līdz plkst.17:00, lietotājiem Smilšu ielā (posmā no Stacijas ielas līdz Dzirnavu ielai), tajā skaitā Sporta ielā 11 un Teātra ielā 15 tiks pārtraukta ūdensapgāde.

Informējam, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu dēļ (tehnisko sarežģījumu, laika apstākļu, dabas stihiju un tml.) ūdens atslēgums var arī nenotikt.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Ar cieņu

SIA „Kārsavas namsaimnieks”

0 Shares

Paziņojums par noteikto tarifu

0 Shares

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, vienotais reģistrācijas numurs 56803002941, juridiskā adrese: Vienības ielā 53, Kārsava, Ludzas novads, 2023. gada 7. septembrī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas aprēķināts saskaņā ar  2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 apstiprināto “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Minētais siltumenerģijas tarifs ir aprēķināts, pamatojoties uz augstāk minētās metodikas 43.8 punktu, kas paredz, ka “Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar šo metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas cena, pārdotās elektroenerģijas cena vai komersantam ir izveidojušies neparedzētie ieņēmumi vai izmaksas.”

Sabiedriskā pakalpojuma veids  Spēkā esošais tarifs (bez PVN)  Noteiktais tarifs (bez PVN)  Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%). 
Siltumenerģijas gala tarifs 64,54 62,84 -3 %
tajā skaitā Siltumenerģijas ražošanas tarifs 43,56 42,07 -3 %
tajā skaitā Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 18,59 18,38 -1 %
tajā skaitā Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,39 2,39 0 %

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 12.10.2023. (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr. 134 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” noteikto tarifu, kas 01.03.2023. publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; Nr. 2023/43.DA11).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar  kurināmā cenu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes  tarifu lietotājs var sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” administrācijas telpās Teātra ielā 3, Kārsavā, Ludzas novadā, LV-5717, no plkst. 13.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar valdes locekli Juri Vorkali, mob. tel. 26546763, e-pasts: juris.vorkalis@karsavasnamsaimnieks.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt   Teātra ielā 3, Kārsavā, Ludzas novadā, LV-5717, vai info@karsavasnamsaimnieks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2023. gada 19. jūnijā ir iesniegts un patreiz tiek izskatīts jauns siltumenerģijas apgādes tarifa projekts, kas izstrādāts pamatojoties uz likuma ,,Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmo daļu.

0 Shares

Par iepirkuma izsludināšanu

0 Shares

Informējam, ka 30.08.2023. ir izsludināts iepirkums „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Skolas un Vienības ielu, Kārsavā, Ludzas novadā iekšpagalmu piebraucamo ceļu atjaunošana” (ID Nr. KN2023/1).
Iepirkums tiek veikts citu pasūtītāju vajadzībām: daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Skolas ielā 3A, 3C, Vienības ielā 74, 74A, 74B, 74C, 76A, Kārsavā, Ludzas novadā dzīvokļu īpašnieku vārdā un saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības pilnvarojumu.

Informācija par iepirkumu ir atrodama šeit: http://karsavasnamsaimnieks.lv/iepirkumi/

0 Shares

Par ūdens lietošanas ierobežojumiem!

0 Shares

SIA „Kārsavas namsaimnieks” informē, ka, veicot dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudi Kārsavas pilsētas ūdens sagataves stacijā Sporta ielā 4, Kārsavā, tika konstatētas nelielas novirzes no dzeramā ūdens kvalitātes normām – paaugstināts koliformu skaits 11 KVV/100ml (norma 0 KVV/100ml).

Kopējās koliformas baktērijas ir plaši sastopamas apkārtējā vidē (augsnē un veģetācijā) un parasti ir nekaitīgas, neizraisa saslimšanu. Koliformas baktēriju skaita pārsniegumi nav tieši bīstami cilvēka veselībai, bet piesardzības nolūkos ūdeni ieteicams lietot vārītā veidā.

Esam uzsākuši papildus skalošanas un dezinfekcijas pasākumus. 21.08.2023. tiks veikta atkārtota analīžu noņemšana, par kuru rezultātiem informēsim Jūs.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

0 Shares

Meklējam Būvstrādnieku!

0 Shares

SIA „Kārsavas namsaimnieks” – būvkomersants, kas darbojas būvniecības, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas, siltumapgādes un ūdensapgādes jomā, aicina pieteikties uz Būvstrādnieka (profesijas kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru 9313 01) amata vietu uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku).

Prasības pretendentiem:

 • Vēlama vismaz vidējā
  profesionālā izglītība būvniecības jomā vai iesākta/ nepabeigta izglītība
  būvniecības specialitātē;
 • Būvniecībā izmantojamo instrumentu pārzināšana un
  prasmes tos pielietot;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Spēja strādāt komandā un patstāvīgi organizēt
  savu darbu;
 • Vēlamas autovadītāja un traktortehnikas vadīšanas
  tiesības.

Pienākumi:

 • Asistēt/veikt dažādus betonēšanas, mūrēšanas, apdares, montēšanas, labošanas, krāsošanas u.c. darbus.
  • Darba vietas sagatavošana betonēšanas, materiālu nokraušanas, mūrēšanas, jumiķa, namdara u.tml. darbiem
  • Uzstādīt un demontēt pamata veidņus, sastatnes, aizsargbarjeru un citas būvkonstrukcijas un būvizstrādājumus pēc nepieciešamības
  • Zemes līdzināšanas, rakšanas, teritorijas labiekārtošanas un teritorijas uzkopšanas darbu veikšana.
  • Iepriekšējā pieredze, santehniķa iemaņas un spēja strādāt augstumā tiks uzskatītas kā priekšrocība.

Mēs piedāvājam:

 • Kvalifikācijai
  un darba rezultātiem atbilstošu atalgojumu, visas sociālās garantijas;
 • Labus darba
  apstākļus un kvalitatīvu materiāltehnisko bāzi;
 • Profesionālās
  attīstības iespējas;
 • Nelaimes
  gadījumu apdrošināšanu

Atalgojums: 600 – 900 euro
mēnesī (bruto), atkarībā no pretendenta prasmēm un pieredzes.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību
apliecinoša dokumenta kopijas, sūtīt līdz 16.05.2022. uz e-pasta adresi info@karsavasnamsaimnieks.lv vai
pa pastu uz adresi Teātra iela 3, Kārsava,
Kārsavas novads, LV-5717, vai ievietot SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” pastkastītē,
Teātra ielā 3, Kārsavā.


Pretendentu atlase notiks divās kārtās:

 • Pirmā kārta
  – pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem;
 • Otrā kārta –
  intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un prasmes  atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.
 • Lūdzam ievērot,
  ka sazināsimies un informēsim par atlases rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos
  Pretendentus.

Kontaktinformācija:

Valdes loceklis Juris Vorkalis – tālrunis 26546763.

0 Shares