0 Shares

Izsolē tiek pārdots dzīvoklis Parka ielā 10-22

SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” informē, ka pirmajā izsolē tiek pārdots dzīvoklis, kas atrodas Parka ielā 10-22, Kārsavā, Kārsavas novadā.

Latgales apgabaltiesas 29.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Svetlanai Oliņai un Olgai Žukovai kopīpašumā piederošo nekustamo īpašumu Parka ielā 10-22, Kārsavā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6809 900 0166. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 50,5 m2 platībā un 505/13524 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 68090030034001).

Piedzinējs: SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 2000,00. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, līdz 2020.gada 25.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. EUR 200,00, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums – 2020.gada 5.maijs plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 4.jūnijs plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

0 Shares