Aktualitātes projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”

0 Shares
Būvdarbi Lauku ielā

Aktualitātes projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”

Kārsavas pilsētā turpinās kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvniecības darbi. Augustā tika pabeigti darbi Malnavas ielas posmā. Pašlaik aktīvi būvdarbi notiek Lauku ielā un tiks turpināti Avotu (no Stacijas līdz Sporta) un Sporta (no Telegrāfa līdz Smilšu) ielās.   

Pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgties pilsētas kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, kā arī saņemt Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu par pieslēguma uzbūvi.

Informējam, ka Kārsavas novada dome 2019. gada 25. jūlijā pieņēma saistošos noteikumus Nr. 12 “ Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”, kur pieejama visa informācijā par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. Ar noteikumiem var iepazīties šeit: http://karsavasnamsaimnieks.lv/likumi-un-normativie-akti/

Lai ierīkotu kanalizācijas un/vai ūdensvada tīklu pievadu:

  1. Nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz pieteikumu SIA “Kārsavas namsaimnieks” par kanalizācijas un/vai ūdensvada tīklu pievadu ierīkošanu;
  2. SIA “Kārsavas namsaimnieka” speciālisti apsekos objektu, izsniegs tehniskos noteikumus un sastādīs darbu tāmi par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu pievada ierīkošanas izmaksām Jūsu nekustamajā īpašumā;
  3. Informāciju par pretendentu ar visiem pamatojošiem dokumentiem un savu atzinumu SIA “Kārsavas namsaimnieks” iesniedz Kārsavas novada domē.

Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Kārsavas novada dome.

Būvdarbu laikā aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un ievērot ceļa satiksmes ierobežojumus, pagaida ceļu zīmes. Atgādinām, ka augstākminēto inženiertīku pieslēgšanu varēs veikt tikai pēc būvdarbu pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā, par ko mēs arī informēsim iedzīvotājus.

SIA “ Kārsavas namsaimnieks” atvainojas par sagādātajām neērtībām projekta realizācijas laikā un pateicas iedzīvotājiem par sapratni.

Juris Vorkalis
SIA “Kārsavas namsaimnieks”
valdes loceklis

0 Shares