Beigusies publiskā apspriešana par jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību

23. martā Kārsavas kultūras namā notika publiskā apspriešana par jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Apspriešanās mērķis – saskaņot sabiedrības un ieceru ierosinātāju intereses un iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Lai varētu pieņemt lēmumu par ieceres sekmīgu realizēšanu iedzīvotāji tika aicināti izteikt viedokli arī rakstiski, aizpildot aptaujas lapu, par jaunas katlu mājas būvprojekta izstrādi.

Pavisam tika saņemti 19 viedokļi, no tiem: 18 pozitīvi viedokļi un 1 negatīvs.

Iedzīvotāji pozitīvi novērtē, ka tiks novērsta apkārtējās vides piesārņošana. Negatīvi paustais viedoklis ir par jaunās katlu mājas būvniecībai nepiemērotu vietu.

Sapulcē sabiedrība tika informēta par jaunās katlu mājas izvietojumu un plānotiem rakšanas darbiem siltumtrasei, kanalizācijas un ūdens sistēmai. Klātesošiem tika paskaidrots, ka perspektīvā plānots jaunai katlu mājai pieslēgt visu pilsētu. Apspriešanas dalībniekiem tika rādīta katlu mājas shēma, kur norādīts apkures katlu izvietojums, šķeldas piegāde katliem, garāža un tehniskā telpa. Tika uzklausīti iedzīvotāju priekšlikumi. Diskusijās apspriedes dalībnieks ierosināja mainīt  siltumtrases izbūves virzienu.

Šobrīd tiek veikti būvprojekta gala saskaņojumi, kā arī būvprojekta pārbaude, jeb ekspertīze. Kad jaunās katlu mājas būvprojekts būs pilnībā sagatavots, plānots minēto projektu iesniegt 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa programmā “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”,  kur ir iespēja saņemt Eiropas savienības līdzfinansējumu.

Šoruden ir plānots uzsākt jaunas katlu mājas būvniecību, bet jau šobrīd skaidrs, ka būvdarbus pabeigt 2017. gadā cerību ir maz, līdz ar to vēl viena apkures sezona būs jādzīvo ar esošo katlu māju.

Paldies iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistījās lēmumu pieņemšanas procesā.

0 Shares

Leave a Reply