Aktuālā informācija projektā “Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvniecība”

2018.gada 2.martā ir noslēgts līgums starp SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienība fonda projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/065 “Jaunas katlumājas celtniecība Kārsavā” īstenošanu. Projekta rezultātā tiks veikta jaunas un mūsdienīgas katlu mājas izbūve Telegrāfa ielā 37, Kārsavā. ES līdzfinansējums ir plānots – 40 % jeb 419 000,00 EUR apmērā, bet aizņemtie kredītlīdzekļi ir 60,00 % jeb 681 000, 00 EUR apmērā.
2018. gada 24. maijā Kārsavas novada pašvaldības domes sēdē “Par līdzekļu piešķiršanu “Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvniecība”” nolemj slēgt līgumu par projekta izmaiņu veikšanu un autoruzraudzību. Pēc projekta izmaiņu veikšanas tiks sludināts iepirkums Būvniecības un Būvuzraudzības darbiem.
Jāatzīmē, ka Kārsavas pilsētai ir izvēlēts viens no labākajiem iespējamajiem risinājumiem, kur plānotais projekts nākotnē paredzēs visu pilsētas siltumu nodrošināt tikai ar vienu katlu māju.

0 Shares

Leave a Reply