SILTUMAPGĀDE

0 Shares

Kā veidojas maksa par siltumu?

Maksājums par siltumenerģiju tiek aprēķināts visai ēkai un veidojas kopējo ēkai piegādāto siltumenerģijas daudzumu reizinot ar tarifu, kāds ir noteikts konkrētajam siltuma ražotājam. Nama pārvaldnieks sadala kopējo patērētās siltumenerģijas apjomu uz visiem dzīvokļiem.

Kas ietilpst siltumenerģijas tarifā?

Tarifu, kuram atbilstoši aprēķina ēkas kopējo maksu par siltumenerģiju, izvērtē un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Siltuma tarifa aprēķināšanā, tiek izmantota SPRK metodika, kas nosaka, kādas izmaksas tarifu veido. Siltumenerģijas tarifā tiek ietvertas ražošanas un piegādes izmaksas.  

Kā notiek siltumenerģijas tarifu izvērtēšana?

Tarifu izvērtēšana ir atklāts process, tajā regulators aicina iesaistīties arī iedzīvotājus. Tiek rīkotas uzklausīšanas sanāksmes, kurās var uzdot jautājumus par visām izmaksām, kas iekļautas uzņēmuma sagatavotajā tarifu projektā.

Kā ir tarifu atšķirība, ja siltumenerģijas ražošanā izmanto dabasgāzi?

Ja par kurināmo izmanto dabasgāzi, tarifi tiek apstiprināti tabulas veidā, nosakot siltumapgādes tarifus atbilstoši dažādām dabasgāzes cenām. Gāzes tarifi ir noteikti tabulas veidā un tiek piemēroti atkarībā no naftas produktu cenu svārstībām biržā. Uzņēmums „Latvijas Gāze” katra mēneša sākumā siltuma ražotājam paziņo aktuālo gāzes iepirkuma cenu, un atbilstoši tai apstiprināto tarifu tabulā tiek nolasīti gāzes tarifi siltumenerģijas ražotājam. Līdzīgi reizi mēnesī atbilstoši gāzes tarifiem var mainīties arī siltumapgādes tarifi.

0 Shares

APRĒĶINA KĀRTĪBA PAR ŪDENS PIEGĀDI JEB KAS IR UN KĀ NOSAKA ŪDENS STARPĪBU?

0 Shares

Informējam, ka, sākot ar šī gada 1. martu, maksa par ūdens patēriņu Jūsu mājas iedzīvotājiem tiks piemērota atbilstoši Ministu kabineta noteikumiem Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”(Nepārņemtajām mājām) vai Ministu kabineta noteikumiem Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” (Pārņemtajām mājām).
Galvenā atšķirība starp šo un esošo aprēķina kārtību ir tā, ka mājas iedzīvotājiem turpmāk būs jānorēķinās arī par ūdens patēriņa starpību starp mājas kopējā ūdens uzskaites mezgla mēraparāta rādījumu un visu dzīvokļu atsevišķo ūdens skaitītāju rādījumiem. Primāri šo ūdens starpību segs tie klienti, kuri savlacīgi nenodos skaitītāju rādījumus, kuru skaitītājiem būs beidzies verifikācijas termiņš, bojāts skaitītājs vai plomba, kuri neļaus veikt skaitītāju pārbaudi dzīvoklī, kā arī citos gadījumos. Citu pilsētu pieredze liecina, ka, ja, visi iedzīvotāji ievēro normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus vai lemj par attālināti nolasāmu un vienādas klases skaitītāju uzstādīšanu mājā, tad kopējā ūdens starpība samazinās līdz minimumam.
Ja Jūsu dzīvokļa skaitītājam ir beidzies verifikācijas termiņš vai radies kāds cits bojājums, lūdzam to savlaicīgi novērst vai sazināties ar mūsu pamatdarbības struktūrvienības vadītāju (tālr. 26555480, info@karsavasnamsaimnieks.lv), lai rastu risinājumu un Jūsu ūdensuzskaites mezgls ar mēraparātu atbilstu normatīvajiem aktiem.

0 Shares