SILTUMAPGĀDE

Kā veidojas maksa par siltumu?

Maksājums par siltumenerģiju tiek aprēķināts visai ēkai un veidojas kopējo ēkai piegādāto siltumenerģijas daudzumu reizinot ar tarifu, kāds ir noteikts konkrētajam siltuma ražotājam. Nama pārvaldnieks sadala kopējo patērētās siltumenerģijas apjomu uz visiem dzīvokļiem.

Kas ietilpst siltumenerģijas tarifā?

Tarifu, kuram atbilstoši aprēķina ēkas kopējo maksu par siltumenerģiju, izvērtē un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Siltuma tarifa aprēķināšanā, tiek izmantota SPRK metodika, kas nosaka, kādas izmaksas tarifu veido. Siltumenerģijas tarifā tiek ietvertas ražošanas un piegādes izmaksas.  

Kā notiek siltumenerģijas tarifu izvērtēšana?

Tarifu izvērtēšana ir atklāts process, tajā regulators aicina iesaistīties arī iedzīvotājus. Tiek rīkotas uzklausīšanas sanāksmes, kurās var uzdot jautājumus par visām izmaksām, kas iekļautas uzņēmuma sagatavotajā tarifu projektā.

Kā ir tarifu atšķirība, ja siltumenerģijas ražošanā izmanto dabasgāzi?

Ja par kurināmo izmanto dabasgāzi, tarifi tiek apstiprināti tabulas veidā, nosakot siltumapgādes tarifus atbilstoši dažādām dabasgāzes cenām. Gāzes tarifi ir noteikti tabulas veidā un tiek piemēroti atkarībā no naftas produktu cenu svārstībām biržā. Uzņēmums „Latvijas Gāze” katra mēneša sākumā siltuma ražotājam paziņo aktuālo gāzes iepirkuma cenu, un atbilstoši tai apstiprināto tarifu tabulā tiek nolasīti gāzes tarifi siltumenerģijas ražotājam. Līdzīgi reizi mēnesī atbilstoši gāzes tarifiem var mainīties arī siltumapgādes tarifi.

0 Shares

Leave a Reply